Technické vlastnosti konzoly DOSTEX

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI

 

Konzoly se vyrábí standardně v 11 velikostech: 105mm - 305mm dle použité síly zateplení a samozřejmostí je výroba atypických konzol na zakázku.

Pevnostně jsou všechny tepelně izolační konzoly DOSTEX deklarovány na stejné hodnoty:

střih: 1.000 Kg

tah:   2.000 Kg

tlak:  2.000 Kg

Pro lehké konstrukční prvky (rýny, hromosvody, zásuvky atd.) nabízíme konzolu DOSTEX MINI s nosností 100 kg.

Pro kotvení klimatizačních jednotek nabízíme konzolu DOSTEX KLIMA.

Uvedené hodnoty vycházejí z testů ve zkušebně při kotvení na 4 šrouby nebo přivařením. Vždy velmi záleží na způsobu ukotvení, za které výrobce nenese odpovědnost.

Z bezpečnostních důvodů jsou všechny tepelně izolační konzoly testovány na vyšší zatížení oproti udávaným hodnotám. Při potřebě většího zatížení je nutno použít více konzol a nepřesahovat udávanou nosnost.

TEPELNÝ MOST NELZE ZCELA PŘERUŠIT, LZE JEJ VŠAK OMEZIT NA MINIMÁLNÍ HODNOTY